Informácie 
Úvod do ha-loo Cenník Ako to funguje Kontakty Obchodné podmienky Politika kvality Technické špecifikácie
Vyskúšajte si Podpora

Politika kvality

Základní strategií naší společnosti je spokojenost našich obchodních partnerů a zákazníků v oblasti poskytování telekomunikačních služeb, spokojenost zaměstnanců a prosperita firmy.

V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na tuzemském trhu se společnost rozhodla zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém řízení kvality ve shodě s mezinárodním standardem ISO 9001:2000 a s plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry, při jejichž realizaci se bude opírat o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců.

Teze Politiky kvality:

  • Dodržovat platnou legislativu ve všech oborech naší činnosti.
  • Zajistit trvalou spokojenost zákazníků poskytováním produktů a služeb za konkurenceschopné ceny v požadované jakosti, rozsahu a čase.
  • Trvalou pozornost věnovat racionalizaci a zdokonalování systému QMS tak, aby došlo k optimalizaci činnosti a nákladů, a tím zabezpečit kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.
  • Vybavovat firmu nejmodernějšími technologiemi, aby zákazníkům byly poskytovány služby kvalitativně srovnatelné se špičkou v našem oboru.

Při realizaci Politiky kvality upřesňované do hodnotitelných cílů očekává vedení společnosti od všech zainteresovaných stran důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací integrovaného systému QMS, vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním zákazníkům.


Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
© 2006 ha-vel Slovakia s.r.o.