Informace 
Úvod do ha-loo Ceník Jak to funguje Dealer Partner Kontakty Zlaté stránky Kontakty Partneři
Vyzkoušejte si ha-loo centrála Podpora Všeobecné podmínky

ha-loo partner

Co je to ha-loo partner?

ha-loo partner je stejně jako ha-loo dealer způsob, jak jednoduše vydělávat na hovorném ve spojení s propagací předplacené služby ha-loo. Rozdíl mezi oběma přístupy spočívá v cílové skupině našich partnerů. Zatímco ha-loo dealer je opravdu produkt pro všechny, kdo chtějí mít možnost výdělku díky dalšímu šíření služby ha-loo, produkt ha-loo partner je "ušitý na míru" pro podnikatele v oboru elektronických telekomunikací - poskytovatele připojení k internetu. Důležité je mít možnost vystavit fakturu na uplatnění provize - podnikatel zapsaný v Evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění. (viz. www.ctu.cz, sekce Vyhledávací databáze). Pro více informací se prosím obraťte na náš e-mail info@ha-loo.cz

Ok, to zní dobře! Co mám tedy udělat pro to, abych se stal novým ha-loo partnerem a mohl tak vydělávat peníze?

Prvním krokem je registrace na našich www stránkách v sekci Dealer - haloo partner. Po vyplnění nutných údajů a potvrzení registrace obdržíte na obrazovce a také emailem svůj nový kód ha-loo partnera ve tvaru URL odkazu. Tento odkaz Vám bude sloužit pro umístění na Vaše www stránky (např. ve formě banneru) nebo k zaslání emailem všem, dle vašeho názoru, potencionálním zákazníkům. Každý, kdo na tento odkaz klikne a úspěšně dokončí registrační proces až po úhradu aktivačního poplatku 1,- Kč a startovního kreditu min. 119,- Kč se stává Vašim zákazníkem a Vy jeho i našim ha-loo partnerem. Ze vzájemné spolupráce máte užitek vy i ha-loo zákazník - rozdělíte si 20% z provolané částky, záleží ale jen na Vás v jakém poměru.

No dobře, ale jak celý systém funguje?

Díky systému propagace této služby a získávání aktivních klientů získáváte provize z jejich volání. Ve chvíli, kdy se stanete naším ha-loo partnerem, získáte svůj jedinečný ha-loo partnerský kód ve formě URL odkazu. Tento Váš kód ve formě URL odkazu pak slouží jako vstupní odkaz pro Vašeho klienta pro provedení jeho registrace. Pokud se tak stane a klient bude úspěšně aktivován (tzn. nabije si ha-loo kredit minimálně na 120,- Kč) , stáváte se automaticky klientovým ha-loo partnerem a tím pádem získáváte provize z jeho volání.

Jasně, ale co z toho všeho budu mít?

Pro vyplacení provize je podmínkou dosažení počtu 20 aktivních zákazníků. Na základě součtu provolaných částek všech Vašich klientů Vám budeme měsíčně vyplácet provize z celkového hovorného těchto klientů. Procentuální výše této provizi je dána následující tabulkou:
Počet aktivních klientů Provize pro partnera**
0 - 19 0,0 %
20 - více 20,0 %

** z provolané částky všech klientů v daném měsíci v Kč

Příklad č. 1: Máte 3 klienty, z nichž první provolá měsíčně 3000,- Kč, druhý 2700,- Kč a třetí 6800,- Kč. Celková výše hovorného všech tří Vašich klientů je 12500,- Kč. Jelikož jste ale v daném měsíci nedosáhl počtu 20 aktivních klientů, nemáte nárok na žádnou provizi.

Příklad č. 2: Máte celkem 27 aktivních klientů, u nichž celková výše hovorného je 5400,- Kč. Výše provize činí 20%, tedy máte nárok na provizi 1080,- Kč (s DPH). Nyní máte možnost určit poměr, v jakém se o provizi rozdělíte se svými zákazníky. Samozřejmě si můžete celou provizi ponechat nebo naopak celou vrátit zákazníkům. Nutnou podmínkou pro vyplacení provize pro Vás jako našeho ha-loo partnera je zaslání faktury na provozovatele služby ha-loo. Pokyny i podklady k fakturaci obdržíte vždy po provedení uzávěrky z naší strany za daný kalendářní měsíc emailem.

Jaký vliv na celkovou výši provize má statut plátce či neplátce DPH?

Provize z celkové provolané částky je sice vždy počítána včetně DPH, ale jako podklad pro fakturaci se bere částka bez DPH. Plátce DPH tedy fakturuje v režimu s DPH, neplátce naopak vystavuje fakturu pouze na částku po odečtení DPH.

To zní sice skvěle, ale jak přinutím nové klienty služby ha-loo, aby "klikali" na můj ha-loo partner odkaz a provedli registraci?

Celý systém je motivačně založen. Každý ha-loo partner může při dosažení počtu 20 aktivních klientů svému zákazníkovi vrátit poměrnou část své 20% provize ve formě kreditu na volání jako dárek za to, v jakém objemu je jeho hovorné v daném měsíci. Myslíme si, že toto je dostatečný důvod, proč by měl klient využít Váš odkaz a zlevnit si ještě více svá volání. Provize budou vyplaceny Vám a potažmo se vrátí i Vašemu klientovi.

Mohou nějakým způsobem motivovat své klienty k častějšímu používání služby ha-loo a tím zvýšit své provize?

Jak již bylo popsáno výše, budete se moci dělit s klientem o část své provize a to v rozmezí 0 až 100%. Tuto hodnotu si budete moci měnit v průběhu celého kalendářního měsíce na základě svého uvážení, ovšem průkazná je hodnota zadaná k půlnoci posledního dne v měsíci. Podstatná informace je taková, že klient nemá možnost měnit svého ha-loo partnera.

Budu mít nějaký přehled o provolaných částkách svých klientů?

Ano a to dokonce on-line. Po přihlášení na dealerských stránkách služby ha-loo budete moci vstoupit do rozhraní pro ha-loo partnery, kde budete mít naprostý přehled o výši hovorného svých klientů. Zde budete také moci určit, jakou částku budete svým klientům vracet formou procenta z Vaší provize. Tato částka bude automaticky připsaná všem klientům po měsíční uzávěrce formou kreditu na volání.

Jakým způsobem mi bude vyplácena měsíční provize?

Pokud dosáhnete v kalendářním měsíci celkového počtu 20 a více aktivních zákazníků, bude Vám Vaše provize (dle nastaveného poměru mezi Vámi a zákazníky) přiznána vždy měsíc zpětně formou dokladu o přiznání provize. Tento následně použijete jako přílohu k faktuře. Tuto fakturu i s přílohou vystavíte na provozovatele služby ha-loo, společnost ha-vel internet s.r.o., která Vám Vaši provizi do 30 dní převede na Váš bankovní účet.

Může si již aktivní ha-loo klient zvolit svého ha-loo partnera?

Ne, kód ha-lo partnera je pevně svázán s registrací nového zákazníka. Již aktivní zákazník nemá možnost se stát zákazníkem ha-loo partnera.

Má možnost ha-loo zákazník měnit svého ha-loo partnera?

Ne.

Lze v systému ha-lo partner využívat službu ha-loo 24?

Ne.


© 2005 ha-vel internet s.r.o.