Informácie 
Úvod do ha-loo Cenník Ako to funguje SMS CALL Kontakty Obchodné podmienky Politika kvality Technické špecifikácie
Vyskúšajte si Podpora

Používanie služby ha-loo SMS CALL

Popis fungovania služby ha-loo SMS CALL

ha-loo SMS CALL vám umožní použiť Váš ha-loo účet pre volanie zo zahraničia do ČR. Abyste móhli ha-loo SMS CALL použiť, potrebujete mať na svojích cestách miestne telefónne číslo (miestna predplatená karta, tlf. v hotelu, kavárne atď.), na ktoré sa dá dovolať. Prostredníctvom SMS správy si móžete objednať hovor, ktorý spojí ha-loo ústredna medzi vami a volaným za standartné ha-loo tarify. ha-loo ústredna potom okamžite vytočí hovor na volené číslo a po prihlásení účastníka spojí hovor na Vaše zahraničné číslo. Cena hovoru je potom zostavená z ceny za volanie z ha-loo účtu na volané číslo a z ceny volania z ha-loo účtu na Vaše zahraničné číslo.

Ako to funguje

K dispozícii máte 2 zpósoby využití podľa Vašich potreb

Zpósob 1 :

Tento zpósob využitia predpokladá častějšie využitie tejto služby z jednoho čísla. Je nutné mať (kúpiť, požičať apod.) miestne GSM telefónne číslo ( tj. napr. predplatená SIM karta).
 • Krok 1. Odporúčame pred odjazdom ;-)
  Prostredníctvom www stránok nastavte v sekcii Zmena údajov/SMS CALL svoje heslo pre túto službu.
 • Krok 2.
  Z miestneho telefónného čísla urobíte prvý hovor tak, že pošlete SMS správu vo tvare "call <ha--loo číslo> <volané číslo> <smscall heslo>" na číslo +420 724 207 207
  Príklad : call +421552240011 +420606778899 XyZ
 • Krok 3.
  Príjmete na miestnom telefóne hovor zo svojho ha-loo čísla a telefonujete
 • Krok 4.
  Všetky ďaĺšie hovory móžete uskutočniť tak, že pošlete správu "call <ha--loo číslo> <volané číslo>" a hovor bude spojený.

Zpósob 2:

Tento zpósob je pre prípad, že nemáte k dispozícii trvale miestnu GSM kartu, viacej cestujete a budete SMS posielať iným zpósobom (napr. z webu, cudzieho mobilu apod.)
 • Krok 1. Odporúčame pred odjazdom ;-)
  Prostredníctvom www stránok nestavte v sekcii Zmena údajov/SMS CALL svoje heslo pre túto službu.
 • Krok 2.
  Pošlete akýmkoĺvek zpósobom SMS správu vo tvare "ecall <ha--loo číslo> <smscall heslo> <zahraničné číslo> <volané číslo>" na číslo +420 724 207 207
  Príklad: ecall +421552240011 XyZ +3859123456 +420606778899
 • Krok 3.
  Príjmete na miestnom telefóne hovor zo svojho ha-loo čísla a telefonujete

Ceník služby

Cena hovoru
Ceny hovorov sú predurčené aktuálnym platným ceníkom pre službu ha-loo a sú závislé na volaných destináciích a čase volania podľa platného ceníku. Výsledná cena hovoru sa skladá z hovorného z ha-loo účtu na volané číslo a hovorného z ha-loo účtu na zahraničné číslo z ktorého bol hovor objednaný.
Cena informačnej sms
Informačná sms (stav účtu, volané číslo obsadené) € 0,020 (0,60 Sk)

Príklad
hovor v dľžke 3 minuty z Egypta na pevnú linku v Slovenskej republike v pracovný deň 16.20
cena hovoru ha-loo ústredna -> pevné číslo 180s € 0,119 (3,60 Sk) (národne volanie 07.00-19.00 € 0,04/min (1,20 Sk/min))
cena hovoru ha-loo ústredna -> mobilné tlf.číslo v Egypte € 1,379 (41,55 Sk) (medzinárodne volanie, zóna 4 € 0,46/min ) (13,85 Sk/min)
celková cena odpísaná z ha-loo účtu € 1,499 (45,15 Sk)

Otázky a odpovede

Ako dlho trvá nadviazanie spojenia?
Vami objednaný hovor bude iniciovany do 15s od prijatia sms.

Ako overit veľkost konta?
Zašlite na číslo +420 724 207 207 zprávu vo tvare: "status <ha--loo číslo> <smscall heslo>" a dostanete odpoved s aktuálnou výškou Vášho kreditu na Vami používané zahraničné číslo, nebo Zašlite na číslo +420 724 207 207 zprávu vo tvare: "status <ha--loo číslo> <smscall heslo> <zahraničné číslo>" a zpráva bude zaslaná na uvedené číslo v zahraničí.

Čo keď bude obsadene alebo volané číslo hovor neodpovedá?
V prípade, že bude mať volané číslo obsadene alebo neodpovedá, bude vám zaslaná informačná sms, že volané číslo je obsadene.

Čo sa stane keď zadám špatne nejaký údaj?
Na číslo odesilatela bude zaslaná informačná sms o chybe.

Koľko stojí zaslanie sms?
Sms, ktoru zasilate je účtovaná podľa tarifu operátora ktorého číslo použijete.
Informačná sms o výške kreditu je účtovaná čiastkou € 0,022 (0,65 Sk)
Informačná sms o volanom čísle (číslo je obsadene alebo neodpovedá) je účtovaná čiastkou € 0,022 (0,65 Sk)

Vysvetlivky:

<ha--loo číslo> - vaše ha-loo telefonné číslo/účet v medzinárodnom tvare, príklad: +421552305305
<volané číslo> - číslo volaného s ktorým sa chcete spojit v medzinárodnom tvare, príklad: +421552305305
<smscall heslo> - heslo pre službu ha-loo sms call NIE pre účet ha-loo - heslo nastavíte v sekci Zmena údajov/SMS CALL
<zahraničné číslo> - číslo v zahraničí, na ktoré Vám má byť hovor spojený v medzinárodnom tvare, príklad: +421906906906


Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
© 2006 ha-vel Slovakia s.r.o.