Novinky 


Archiv novinek

  ha-loo 

Soutěžte s námi :-)15.3.2011


Společnost ha-vel internet s.r.o. vyhlašuje soutěž "vyfoť se s autem ha-loo" a získej 100Kč volání kreditu zdarma ;-) Tato soutěž platí pro prvních 50 účastníků. Fotky zasílejte na e-mail: soutez@ha-vel.czPodmínky soutěže „vyfoť se s autem ha-loo“

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Do soutěže mohou být zařazeny jen fotografie, které neporušují právní předpisy, dobré mravy, autorská a jiná práva dalších osob. Fotografie, které tato pravidla poruší, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Ze soutěže budou vyřazeny i fotografie, které budou reklamního charakteru, nebo přímo na nich bude reklama.

Svou účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že:

a)souhlasí se zveřejněním fotografie v tiskové nebo elektronické podobě v rámci soutěže a dalším použitím společnosti ha-vel internet s.r.o. Zaslané fotografie se nevracejí;

b)zařazením fotografie do soutěže a jejím zveřejněním na internetových stránkách www.ha-loo.cz nevznikne společnosti ha-vel internet s.r.o. žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou porušena ani jinak dotčena autorská nebo jiná práva třetích osob (právo na ochranu osobnosti, dobré pověsti apod.). Účastník prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění fotografie;

c)souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;

Se soutěžními fotografiemi může po skončení soutěže společnost ha-vel internet s.r.o. volně nakládat. Společnost ha-vel internet s.r.o. má právo jakoukoliv soutěžní fotografii použít i ke svým reklamním účelům.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost ha-vel internet s.r.o. si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Věcné výhry nelze vymáhat právní cestou ani alternativně vyplatit v hotovosti. Společnost ha-vel internet s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či pravidla této soutěže. V případě závažných důvodů si společnost ha-vel internet s.r.o. vyhrazuje právo soutěž odložit, přerušit nebo zrušit.

  Co Vám přináší ha-loo © 2005 ha-vel internet s.r.o.